Podmínky používání souborů cookie

Zásady používání souborů cookie společnosti www.transshop.eu

  1. Soubory cookie jsou data IT ukládaná do koncových zařízení uživatelů za účelem používání webových stránek. Jedná se zejména o textové soubory obsahující název webové stránky, ze které pocházejí, čas uložení v koncovém zařízení a jedinečné číslo.

  2. Webové stránky automaticky neshromažďují žádné informace kromě těch, které jsou obsaženy v souborech cookie..

  3. Soubory cookie jsou určeny k používání webových stránek. Provozovatel tyto soubory používá k:

  1. možnost přihlásit se a udržovat relaci uživatele na každé další stránce webu.

  2. přizpůsobení obsahu webových stránek vašim individuálním preferencím; tyto soubory cookie zejména rozpoznají vaše zařízení, aby se webové stránky zobrazily v souladu s vašimi preferencemi.

  3. vytvářet anonymní statistiky bez možnosti identifikace uživatele.

4. Soubory cookie používané partnery provozovatele webových stránek, včetně zejména uživatelů webových stránek, podléhají jejich vlastním zásadám ochrany osobních údajů.

5. Abychom zajistili bezpečnost svěřených údajů, vypracovali jsme interní postupy a doporučení, která mají zabránit zpřístupnění údajů neoprávněným osobám. Sledujeme jejich provádění a průběžně kontrolujeme jejich soulad s příslušnými právními předpisy - zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem o poskytování elektronických služeb, jakož i všemi druhy prováděcích aktů a právními předpisy Společenství.

6. Software pro prohlížení webových stránek standardně umožňuje ukládání souborů cookie do koncového zařízení uživatele. Tato nastavení může Uživatel změnit tak, že v nastavení prohlížeče zablokuje automatické zpracování "cookies" nebo bude o jejich přenosu do zařízení Uživatele pokaždé informovat.

7. Uživatelé webových stránek mohou kdykoli změnit nastavení souborů cookie. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání se soubory cookie jsou k dispozici v nastavení vašeho softwaru (webového prohlížeče).

Příklady možností úprav v oblíbených prohlížečích:

8. Provozovatel webových stránek vás upozorňuje, že změny nastavení vašeho prohlížeče mohou zabránit správnému fungování webových stránek.