PRAVIDLA INTERNETOVÉHO OBCHODU

1. Tato pravidla upravují způsob uzavírání prodejních smluv na dálku prostřednictvím internetového obchodu www.thetruckfamilia.com

2. Podnikající subjekt (prodejce): MAWY MARCIN WYDRA PL6392015398

3. Informace a ceny uvedené na stránkách internetového obchodu nejsou nabídkou ve smyslu polského Občanského zákoníku, ale jsou pouze pozvánkou k předložení nabídky koupě ze strany Kupujícího.

4. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout realizaci objednávky bez udání důvodu.

5. Ceny uvedené na internetové stránce jsou cenami s DPH, které zahrnují 23 % DPH, ledaže je uvedeno jinak.

6. Uvedené ceny neobsahují náklady na přepravu.

7. Standardní dodací lhůta objednávky činí 72 hodin, ledaže bylo uvedeno jinak. Naprostá většina objednávek je expedována téhož dne. Je-li dodací lhůta delší než 72 hodin, informace o tom je uvedena v popisu výrobku. Dodací lhůta se počítá v pracovních dnech (nezahrnuje neděle a svátky).

8. Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní služby, ledaže je uvedeno/dohodnuto jinak. Standardní ceník dodání je:

PL -> 19 PLN
CZ -> 160,15 CZK
SK -> 7,69 EUR

AT -> 28 EUR
BE -> 26 EUR
BG -> 34 EUR
CRO -> 48 EUR
DE -> 20 EUR
DK -> 26 EUR
EST -> 37 EUR
F -> 35,5 EUR
HU -> 23 EUR
IT -> 35 EUR
LT -> 25 EUR
LV -> 31 EUR
NL -> 26 EUR
RO -> 32 EUR
SLO -> 38 EUR

Pro předměty nepravidelných tvarů, velké hmotnosti nebo rozměrů budou ceny a možnosti a podmínky dodání dohodnuty individuálně. Prodejce může odmítnout zásilku atypického zboží.

9. Osobní odběr je možný pouze po předchozí dohodě a se souhlasem prodejce. Firma provozuje dva typy prodeje – velkoobchodní a zásilkový prodej, v souvislosti s tím nevlastní kamenný obchod se stálou otevírací dobou.

10. Způsoby platby:

-běžný bankovní převod

-rychlý internetový převod - nevybíráme provizi (operátorem rychlých plateb je firma "DOT PAY").

-platba při převzetí (na dobírku) - pouze se souhlasem prodejce, pro určité okruhy zboží a Zákazníků.

11. Odstoupení od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez udání důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dní od okamžiku obdržení zásilky.

Výrobky, které nelze vrátit:

-elektrické díly

-předměty vyráběné na objednávku

-zboží, které nemůže být vráceno z hygienických, estetických důvodů

-zboží, které vykazuje známky používání, poškozené

Vracené zboží zasílejte na adresu: MAWY Marcin Wydra PL47451 Tworków ul. Główna 120a

K zásilce s vraceným zbožím je nutné přiložit "prohlášení o odstoupení od smlouvy" (vyplněné a podepsané) s dokladem o prodeji. Nepřijímáme zásilky na dobírku. Vrácení peněz provádíme do 14 dnů od okamžiku převzetí vrácené zásilky a prověření zboží.

PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY -> bod 16.

12. Záruční podmínky:

A. Záruka na prodané předměty činí 12 měsíců ode dne prodeje výrobku, pokud není uvedeno jinak.

B. Reklamace jsou přijímány na základě zaslání reklamovaného výrobku spolu s dokladem o koupi a

vyplněným reklamačním formulářem na adresu: Sklep internetowy (Internetový obchod) THETRUCKFAMILIA MAWY Marcin Wydra PL47451 Tworków ul. Główna 120a, Polsko, a oznámení této skutečnosti na e-mailovou adresu info@thetruckfamilia.com .

Výrobek je nutné zaslat v původním balení a s veškerým příslušenstvím, které bylo součástí sady.

C. Reklamovaný výrobek bude podroben předběžnému ohledání, aby se ověřilo, zda je vada nahlášená

Zákazníkem skutečná, zda vznikla v důsledku mechanického poškození, nesprávné montáže, provozu nebo

jiného pochybení uživatele.

D. Zpětná informace ohledně nahlášené reklamace bude Zákazníkovi předána ve lhůtě do 30 dní ode dne

dodání reklamovaného výrobku se všemi potřebnými dokumenty. Doba vyřízení reklamace se může

prodloužit z důvodu nutnosti provedení dodatečného posouzení, výměny těžko dostupných dílů.

E. V rámci reklamace může být zákazníkovi mimo jiné poskytnuta sleva snižující původní cenu výrobku

úměrně ke zbývající záruční době. Další možností je výměna výrobku za jiný stejný bezvadný výrobek a v

případě nedostupnosti totožného výrobku bude vyměněn za dostupný výrobek, jehož parametry budou

nejvíce podobné zakoupenému. Varianta dokončení uznání reklamace bude vybrána společně se Zákazníkem

na základě aktuální dostupnosti výrobků atd.

F. Zákazník nemá nárok na záruku v případě, že:

- díl nebyl namontován ve specializovaném autoservisu a skutečnost montáže nebyla tímto autoservisem

písemně potvrzena,

- k poškození došlo v důsledku zkratu v elektrické instalaci,

- závada je způsobena nesprávným používáním v rozporu s určením, návodem, nebo také nadměrným

používáním,

- výrobek nese stopy mechanického poškození,

- výrobní čísla nebo plomby znemožňují identifikaci výrobku, protože jsou poškozené, stržené.

G. Kromě toho se záruka vztahuje pouze na vady výrobku vzniklé při výrobě nebo na materiálové vady.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá v důsledku nehody, mechanického poškození, běžného

provozního opotřebení nebo poškození vzniklá v důsledku jiných poškozených součástek a systémů vozidla,

které spolupracují s instalovaným dílem.

H. V případě porušení reklamačních podmínek nebo pokud se závada nahlášená Zákazníkem neprojeví, má

internetový obchod právo naúčtovat Zákazníkovi náklady na obsluhu, ohledání, dopravu.

I. Reklamační nároky se mohou týkat pouze samotného zboží, tedy jeho výměny za bezvadné zboží,

poskytnutí slevy, vrácení jeho hodnoty. Nároky se netýkají dodatečných nákladů, jako je demontáž, montáž,

doprava, posouzení, diagnostika.

Reklamační formulář → bod 17.

13. V případě, že výrobky nabízené v internetovém obchodě jsou z jakéhokoli důvodu nedostupné nebo jejich dodávka nemůže být uskutečněna a Kupující provedl platbu předem, tato částka bude Kupujícímu vrácena.

14. Reklamace poškození vzniklého během dopravy:

Rádi bychom vás informovali, že objednávky nejsou doručovány našimi vlastními dopravními prostředky,

ale prostřednictvím externích dopravních/kurýrních společností, takže internetový obchod není dopravcem,

je pouze prostředníkem mezi kupujícím a dopravní společností.

Abyste mohli reklamovat poškození výrobku zaslaného v doručeném balíku, k němuž došlo během přepravy,

musíte předložit protokol o škodě podepsaný kurýrem, který doručil objednávku. Reklamaci nevyřizuje naše

firma, ale dopravní/kurýrní společnost. Nepředložení tohoto protokolu může znamenat zamítnutí reklamace

ze strany dopravce, to bohužel nemůžeme ovlivnit! Rozbalte proto prosím každý balík v přítomnosti kurýra a

zkontrolujte jeho obsah. V případě poškození ihned sepište protokol, který musí podepsat kurýr! Vše doložte

nejlépe fotografiemi, což je velmi užitečné při uplatňování nároků. Výše uvedené pokyny nevyplývají z naší

neochoty řešit problémy, ale z předpisů kurýrních společností, které velmi často odmítají reklamace

poškození, pokud nebyl protokol sepsán v přítomnosti kurýra. Žádáme vás o pochopení. Zásilky se snažíme

chránit tak pečlivě, jak je to jen možné. Každý výrobek je před odesláním zkontrolován a zasíláme ho 100%

nepoškozený. V případě balíků vyzvednutých na kontaktních místech nebo z balíkomatů pořiďte prosím

snímky před otevřením a během rozbalování balíku, abychom mohli dopravci předložit fotodokumentaci.

U zásilek doručovaných prostřednictvím balíkomatů InPost je v případě zjištění poškození nutné balík vrátit

zpět do balíkomatu (zkontrolujte postup na webových stránkách dopravce).

15. Ochrana soukromí:

1. Podáním objednávky Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem vyřízení objednávky.

2. Zákazník může také souhlasit se zasíláním reklamních a propagačních materiálů prodejny, včetně obchodního zpravodaje (newsletter).

3. Zákazník má právo nahlížet do svých osobních údajů a opravovat je, má právo požadovat zastavení jejich zpracování a podat námitku proti jejich zpracování.

16.

PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Údaje o Zákazníkovi:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Tel. číslo:

E-mail:

Prohlášení:

tímto sděluji, že vracím zboží zakoupené v internetovém obchodě.

Číslo objednávku:

Datum nákupu zboží:

Název zboží:

Množství zboží:

Hodnota:

Doklad o prodeji:

Peníze vraťte prosím na bankovní účet:

Číslo účtu:

Číslo SWIFT:

Název a adresa banky:

Jméno a příjmení, adresa:

Zboží s dokladem o prodeji a čitelně vyplněným a podepsaným prohlášením zašlete prosím na adresu: MAWY Marcin Wydra PL47451 Tworków ul. Główna 120a

17. 

OZNÁMENÍ REKLAMACE

Datum oznámení:

Odběratel: 

Název dílu:

Doklad o prodeji (číslo, datum):

Popis závady, příčina reklamace:

Datum montáže dílu:

Počet najetých km v okamžiku montáže dílu:

Datum vzniku závady:

Počet najetých km v okamžiku vzniku závady:

Značka vozidla:

Model vozidla:

Rok výroby vozidla:

Číslo VIN:

Firma / Jméno a příjmení oznamovatele:

Adresa oznamovatele:

DIČ, pokud je oznamovatelem firma:

Kontaktní osoba:

Tel. číslo kontaktní osoby:

E-mailová adresa kontaktní osoby: