REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego www.thetruckfamilia.com

2. Podmiot prowadzący działalność (sprzedający): MAWY MARCIN WYDRA PL6392015398

3. Informacje oraz ceny podane na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego polskiego prawa, a są jedynie zaproszeniem do złożenia oferty kupna przez Kupującego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podawania przyczyny.

5. Ceny podane na stronie internetowej są kwotami brutto i zawierają 23% podatku VAT, chyba, że zaznaczono inaczej.

6. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.

7. Czas wysyłki zamówienia standardowo wynosi do 72 godzin, chyba, że podano inaczej. Zdecydowana większość zamówień jest wysyłana tego samego dnia. Jeżeli czas wysyłki jest dłuższy niż 72 godziny to informacja o tym jest podana w opisie produktu. Czas wysyłki jest liczony w dniach roboczych (nie dotyczy niedziel i świąt).

8. Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, chyba, że zaznaczono/ustalono inaczej. Standardowy cennik dostawy wynosi:

PL -> 19 PLN
CZ -> 160,15 CZK
SK -> 7,69 EUR

AT -> 28 EUR
BE -> 26 EUR
BG -> 34 EUR
CRO -> 48 EUR
DE -> 20 EUR
DK -> 26 EUR
EST -> 37 EUR
F -> 35,5 EUR
HU -> 23 EUR
IT -> 35 EUR
LT -> 25 EUR
LV -> 31 EUR
NL -> 26 EUR
RO -> 32 EUR
SLO -> 38 EUR

Dla przedmiotów o nieregularnych kształtach, dużej masie lub wymiarach, ceny oraz możliwości i warunki dostawy będą uzgadniane indywidualnie. Sprzedawca może odmówić wysyłki towarów nietypowych.

9. Odbiór osobisty możliwy jest tylko po wcześniejszych ustaleniach i zgodzie sprzedającego. Firma prowadzi sprzedaż dwukierunkowo – dostawy hurtowe oraz sprzedaż wysyłkowa, w związku z czym nie funkcjonuje stacjonarny sklep z stałymi godzinami otwarcia.

10. Sposoby płatności:
-tradycyjny przelew bankowy
-szybki przelew internetowy - nie pobieramy prowizji (operatorem szybkich płatności jest firma "DOT PAY").
-płatność przy odbiorze (za pobraniem) - tylko za zgodą sprzedającego, dla określonych grup towarowych i Klientów.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Czas na rozpatrzenie reklamacji z tytułu płatności wynosi 30 dni od chwili zgłoszenia.

11. Odstąpienie od umowy.

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili otrzymania przesyłki, bez podawania przyczyny.
Produkty wyłączone ze zwrotów:

-przedmioty wykonywane na zamówienie
-towary nie mogące być zwrócone ze względów higienicznych, estetycznych,
-noszące ślady używania, uszkodzone


Zwracany towar należy przesłać na adres: MAWY Marcin Wydra PL47451 Tworków ul. Główna 120a
Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć "oświadczenie o odstąpieniu od umowy" (wypełnione i podpisane) wraz z dowodem sprzedaży. Nie odbieramy przesyłek pobraniowych. Zwrot pieniędzy następuje do 14 dni od momentu odbioru zwracanej przesyłki i weryfikacji towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy-> punkt 16.

12. Warunki gwarancji:

A. Gwarancja na sprzedane przedmiotu wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży produktu, chyba że

zaznaczono inaczej.

B. Zgłoszenia reklamacyjne są przyjmowane na podstawie odesłania reklamowanego produktu wraz z

dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres: Sklep internetowy THETRUCKFAMILIA

MAWY Marcin Wydra PL47451 Tworków ul. Główna 120a, oraz zgłoszeniem tego faktu na adres mailowy info@thetruckfamilia.com .

Produkt powinien zostać odesłany wraz z oryginalnym opakowaniem oraz wszelkimi akcesoriami, które

znajdowały się w zestawie.

C. Reklamowany produkt zostanie poddany ekspertyzie wstępnej w celu skontrolowania czy deklarowana

przez Klienta usterka występuje w rzeczywistości, powstała w wyniku uszkodzenia mechanicznego,

nieprawidłowego montażu, eksploatacji czy innej winy użytkownika.

D. Informacja zwrotna odnośnie zgłoszonej reklamacji zostanie przekazana Klientowi w terminie do 30 dni

od momentu dostarczenia reklamowanego produktu z kompletem niezbędnej dokumentacji. Czas reklamacji

może ulec wydłużeniu z powodu konieczności wykonania dodatkowych ekspertyz, wymiany trudno

dostępnych części.

E. W ramach reklamacji klientowi może między innymi zostać udzielony rabat obniżający cenę początkową

produktu proporcjonalnie do pozostałego okresu gwarancyjnego. Inną możliwością jest wymiana produktu

na taki sam wolny od wad, a w przypadku braku dostępności identycznego zostanie on zastąpiony przez

dostępny towar najbardziej zbliżony parametrami do zakupionego. Wariant finalizacji uznania reklamacji

zostanie wybrany wspólnie z Klientem na podstawie bieżących dostępności produktów itp.

F. Klientowi nie przysługują uprawnienia do gwarancji w przypadku gdy:

-część nie została zamontowana przez wyspecjalizowany warsztat samochodowy oraz gdy fakt montażu nie

został potwierdzony pisemnie przez taki serwis,

-uszkodzenie powstało wskutek zwarcia instalacji elektrycznej,

-usterka jest spowodowana nieprawidłowym użytkowaniem, niezgodnym z przeznaczeniem, instrukcją czy

też ponadnormatywną eksploatacją,

-produkt nosi ślady uszkodzenia mechanicznego,

-numery seryjne bądź plomby uniemożliwiają identyfikację produktu poprzez ich uszkodzenie, zerwanie.

G. Dodatkowo gwarancja obejmuje tylko wady produktu powstałe w czasie produkcji, czy też wady

materiałowe. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek wypadku, uszkodzeń mechanicznych,

normalnego zużycia eksploatacyjnego czy też powstałych na podstawie uszkodzonych innych elementów i

systemów samochodu współpracujących z zamontowaną częścią.

H. W przypadku gdy warunki reklamacji zostały naruszone bądź deklarowana przez Klienta usterka nie

występuje sklep internetowy ma prawo do obciążenia Klienta kosztami obsługi, ekspertyz, transportu.

I. Roszczenia reklamacyjne mogą dotyczyć tylko samego towaru, czyli jego wymiany na wolny od wad,

udzielenia rabatu, zwrotu równowartości. Roszczenia nie dotyczą dodatkowych kosztów takich jak

demontaż, montaż, transport, ekspertyzy, diagnostykę.

Formularz reklamacji -> punkt 17.

13. W przypadku gdy z jakiegoś powodu produkty oferowane w sklepie internetowym są niedostępne lub ich dostawa nie może być zrealizowana, to jeżeli została dokonana przedpłata, Kupującemu zostanie zwrócona wpłacona kwota.

14. Reklamacja uszkodzeń powstałych w czasie transportu:

Pragniemy poinformować, iż zamówienia nie są dostarczane naszymi własnymi środkami transportu, tylko za

pośrednictwem zewnętrznych firm transportowych/kurierskich, wobec czego sklep internetowy nie

występuje w charakterze przewoźnika, a jest jedynie pośrednikiem pomiędzy kupującym a firmą

przewozową.

Aby móc reklamować uszkodzenie produktu będącego zawartością dostarczanej paczki, które powstało w

czasie transportu należy przedstawić protokół szkody podpisany przez kuriera dostarczającego zamówienie.

Reklamacja nie jest rozpatrywana przez naszą firmę, tylko przez firmę transportową/kurierską. Brak takiego

protokołu może oznaczać odrzucenie reklamacji przez przewoźnika - na co nie mamy wpływu! Dlatego

prosimy aby każdą paczkę rozpakować w obecności kuriera i sprawdzić jej zawartość, a w przypadku

uszkodzenia natychmiast spisać protokół, który podpisze kurier! Całość najlepiej również udokumentować

zdjęciami, co bywa bardzo pomocne przy dochodzeniu roszczeń. Powyższe wytyczne nie wynikają z

naszego braku chęci rozwiązania spraw, tylko z regulacji firm kurierskich, które bardzo często odrzucają

reklamację uszkodzeń, jeśli protokół nie był spisany w obecności kuriera. Prosimy o wyrozumiałość.

Przesyłki zabezpieczamy najbardziej starannie jak to jest możliwe. Każdy jeden produkt jest kontrolowany

przed wysyłką i w 100% wychodzi od nas bez uszkodzeń. W przypadku paczek odbieranych z punktów

odbioru, paczkomatów prosimy o wykonanie zdjęć przed otwarciem oraz w trakcie rozpakowywania paczki,

tak aby móc przedstawić dokumentację zdjęciową przewoźnikowi. Dla przesyłek dostarczanych za

pośrednictwem paczkomatów InPost w przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczkę należy zwrócić z

powrotem do paczkomatu (sprawdź procedurę na stronie internetowej przewoźnika).

15. Ochrona prywatności:

A. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

B. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter).

C. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

16.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Dane Klienta:

Imię i nazwisko;

Adres;

Nr telefonu;

E-mail;

Oświadczenie,

niniejszym informuję, że zwracam towar zakupiony w sklepie internetowym.

Numer zamówienia;

Data nabycia towaru;

Nazwa towaru;

Ilość towaru;

Wartość;

Dowód sprzedaży;

Zwrot pieniędzy proszę dokonać na konto bankowe:

Nr konta;

Nr swift;

Nazwa i adres banku;

Imię i nazwisko, adres;

Towar wraz z dowodem sprzedaży oraz czytelnie wypełnionym i podpisanym oświadczeniem prosimy o przesłanie na adres: MAWY Marcin Wydra PL47451 Tworków ul. Główna 120a

17. 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

Data zgłoszenia:

Odbiorca:

Nazwa części;

Dokument sprzedaży (numer, data);

Opis usterki, przyczyna reklamacji;

Data montażu części;

Przebieg w momencie montażu części;

Data wystąpienia usterki;

Przebieg w momencie wystąpienia usterki;

Marka pojazdu;

Model pojazdu;

Rocznik pojazdu;

Nr VIN;

Firma / Imię i nazwisko zgłaszającego;

Adres zgłaszającego;

Nr NIP w przypadku gdy zgłaszającym jest firma;

Osoba kontaktowa;

Nr telefonu osoby kontaktowej;

Adres e-mail; osoby kontaktowej;